10 Mart 2007

 

 

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (YTL)

Ürün adı

Lisans fiyatı (YTL)

Eğitim fiyatı (YTL)

Eğitim Saati

Setler

 

 

 

Ticari Set

1.250

175

8

Temel Set

1.600

300

14

Mali Müşavir

1.100

250

12

Mali Müşavir + (13)

2.050

250

12

Shop Manager

2.200

250

12

Hotel Manager

1.150

110

5

Logo Klasik (Win) 1.x den Vr.1.30’a geçiş (20)

320

65

3

LogoVPlus

 

 

 

LogoVPlus (16)

500

--

--

Modüller ve Ek programlar

 

 

 

Muhasebe

675

110

5

Sabit Kıymetler

600

90

4

Navigator

525

90

4

Hızlı Üretim (17)

500

65

3

Kredi Kartı

400

65

3

İşletme Defteri

350

65

3

ÖTV

350

45

2

Mali Müşavir Büro Yönetimi

350

45

2

Mali Müşavir için Ticari ek paket(19)

1.150

175

8

Enflasyon Muhasebesi

475

65

3

Özellik Paketi I (18)

450

45

2

Logo Klasik Kullanıcı Artırım Setleri (10)

 

 

 

3 Kullanıcıya Geçiş

850

--

--

5 Kullanıcıya Geçiş

1.400

--

--

10 Kullanıcıya Geçiş

2.400

--

--

Logo Alınteri (8)

 

 

 

Alınteri

475

65

3

Alınteri Vr.3 ‘den Vr.3.30 ‘a ( YTL Uyumlu) geçiş

130

45

2

Alınteri Dos’tan Alınteri ’ne geçiş

300

65

3

Alınteri OEM ’den Alınteri ’ne geçiş

300

65

3

Linx

 

 

 

Linx Klasik (22)

390

65

3

Linx For Shop Manager

950

90

4

Linx For Shop Manager 3 Kullanıcıya Geçiş

550

--

--

Linx For Shop Manager 5 Kullanıcıya Geçiş

1.000

--

--

Linx For Shop Manager 10 Kullanıcıya Geçiş

1.850

--

--

LogoMobile

 

 

 

1 Kullanıcı

570

80

2

+3 Kullanıcı

800

--

--

Bordro (15)

 

 

 

100 Çalışan

900

220

10

350 Çalışan

1.400

220

10

600 Çalışan

2.375

220

10

1100 Çalışan

3.150

220

10

Bordro Ek Özellik Paketi

220

--

--

Bordro 1.05 ve Üzeri Versiyonlara Geçiş

275

60

1

Bordro Çalışan Sayısı Artırımı

 

 

 

 100 Çalışan

470

--

--

Hotel Manager Kullanıcı Sayısı Artırımı

 

 

 

+ 2 Kullanıcı

435

--

--

+ 5  Kullanıcı

1.000

--

--

LKS Dos’tan Logo Klasik (Win)’e Geçiş (6)

 

 

 

Logo Klasik Set Geçiş Paketi

750

-- (7)

-- (7)

Logo Klasik Modül Geçiş Paketi

370

-- (7)

-- (7)

Logo Klasik Kul. Sayısı Geçiş Paketi 2-5 Kullanıcı için

475

-- (7)

-- (7)

Logo Klasik Kul. Sayısı Geçiş Paketi 6-10 Kullanıcı için

1.150

-- (7)

-- (7)

Logo Klasik Kul. Sayısı Geçiş Paketi 11-15 Kullanıcı için

1.900

-- (7)

-- (7)

Shop Manager’a Geçiş (9)

 

 

 

Logo Klasik (Win) için Shop Manager Geçiş Seti

850

90

4

Personel Yönetimi ‘nden Bordro ‘ya Geçiş

 

 

 

 100 Çalışan

475

45

2

 350 Çalışan

850

45

2

 600 Çalışan

1.250

45

2

 1100 Çalışan

1.850

75

2

Ek Ürün ve Hizmetler

 

 

 

Set kontrol ve değişim hizmeti

40

--

--

Cepsiz bordro zarfı (1,000 adet)

60

--

--

Cepli bordro zarfı (1,000 adet)

70

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notlar:

1.        Bu fiyat listesi “notlar” ve “paket içerikleri” bölümleri de dahil toplam 3 (üç) sayfadır.

2.        Fiyat listesinde bulunan tüm fiyat ve koşullar Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.

3.        Tüm fiyatlar Yeni Türk Lirası (YTL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

4.        “Lisans fiyatı” başlıklı kolonda yer alan önerilen fiyatlar, hiçbir eğitim hizmeti içermez. Logo tarafından öngörülen ve önerilen standart eğitim fiyatları ve eğitimin saat cinsinden süresi her paket için, listede ilgili kolonlarda belirtilmiştir.

5.        Ürünlerimiz ile çalışan veritabanları için ek ücret ödenmesine gerek yoktur. Logo Klasik (Win) ürünleri 5 kullanıcıya kadar  MSDE veya MS SQL 2005 Express Edition, 5 kullanıcı üstü ( 15 Kul. kadar ) MS SQL2005 Express Edition veritabanı ile çalışmaktadır.

6.        LKS (Dos) ’tan  Logo Klasik (Win) ’e geçişlerde, setler ( Temel Set, Ticari Set, Tek Muhasebe Seti), modüller (S.Kıymetler, Navigator, Üretim) ve kullanıcı sayıları için ayrı geçiş paketleri hazırlanmıştır.

7.        Geçiş yapılan set ve modüller için uygulanacak eğitim süre ve bedelleri, yeni satışlar için önerilen fiyatlarla aynıdır.

8.        YTL uyumlu olan Logo Alınteri (Win) ‘den Temel Set’e geçişlerde Logo Alınteri (Win) için tavsiye edilen güncel liste fiyatı Temel Set güncel liste fiyatından düşülür. Alınteri Dos’tan Temel ve Ticari setlere geçişte tavsiye edilen lisans fiyatlarından %20 indirim yapılır. Logo Alınteri (Win) tek kullancılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.

9.        Shop Manager ’a , Ticari Set ’ten geçiş yapıldığında set, std. modülleri ile,  Temel Set’ten geçiş yapıldığında std. modüller + ek muhasebe ile açılır. Logo Alınteri (Win) ürününden Shop Manager’a geçişte, Logo Alınteri (Win) güncel fiyatı Shop Manager güncel fiyatından düşülür, AT Dos ’tan yapılan geçişlerde Shop Manager fiyatından %20 indirim yapılır..

10.    Kullanıcı Geçiş seti, tek başına veya üstüste yüklendiğinde elde edilecek toplam kullanıcı sayısını ifade eder. ( Örnek: Tek kullanıcılı setimize “ 3 Kullanıcıya Geçiş “ seti yüklediğimizde sunucu dahil toplam 3 kullanıcı elde ederiz. Üstüne bir 3 daha yüklersek sunucu dahil 6 kul. olur. Kullanıcı geçiş setleri Hotel Manager hariç tüm Logo Klasik (Win) set ve modülleri için kullanılabilir. ( MM Seti için kullanıcı geçiş seti siparişlerinde siparişin MM Set için olduğu belirtilmelidir.)

11.    Setler ile beraber kullanılan ek modüller için ayrıca kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.

12.    Logo Klasik (Win) set ve modülleri ençok 15 kullanıcı ya kadar artırılabilir.  

13.    Mali Müşavir + ürünü kendinden 5 kullanıcılıdır.

14.    Mali Müşavir Seti içerisinde İşletme Defteri bulunmaktadır. Ayrıca modül olarak satılan İşletme Defteri tek başına çalışabilir.

15.    Bordro ürünü Logo Klasik (Win)' nin modülü olarak entegre çalışabilmektedir. Ayrıca Bordro herhangi bir Logo Klasik seti olmadan tek başına da çalışabilir. Bordro’nun tek başına kullanıldığı durumlarda 5 kullanıcı için MS DE ücretsiz olarak verilmektedir. Bordro’nun 5 kullanıcıdan fazla kullanıcı ile kullanılması gerektiğinde Logo Klasik (Win) kullanıcı geçiş seti  alınmalıdır. Bordro’yu tek başına kullananlar için “Logo Klasik (Win) LogoVPlus” geçerlidir.

16.    LogoVPlus, Logo Klasik (Win) kullanıcılarına, alındığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca çıkacak tüm ücretli versiyon değişimlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı sağlar.

17.    Hızlı Üretim için LKS (Dos) Üretim Yönetimi’ nden çevrim yoktur.

18.    Özellik Paketi I‘de bulunan özellikler http://www.logo.com.tr/turkish/solutions/kobi/lks/lks2/ adresinden incelenebilir.

19.    Mali Müşavir için Ticari ek paket, MM Seti ‘ne Ticari Set ‘i ekleyen pakettir.

20.    Logo Klasik (Win) Vr. 1.30 ( YTL uyumu ) ‘a geçiş seti ve tavsiye edilen fiyatı eski sürüm Logo Klasik (Win) Vr.1.0 -1.25 (Temel Set, Ticari Set, MM, SM) setleri için geçerlidir. LKS Dos ürünü için kullanılamaz.

21.    Kobi2B bankacılık entegrasyonu tavsiye edilen eğitim bedeli 200 YTL +KDV dir.

22.     Linx Klasik ürünü kullanıcı bağımsızdır.

23.    Listede yer alan eğitim ücretleri, Logo Yetkili Destek Merkezlerinin eğitim sınıfları ve bir kişi için geçerlidir. Kullanıcının kendi firmasında ve/veya toplu eğitim talebi ayrıca değerlendirilir.

24.    Eğitim hizmetini yalnızca Logo Yetkili Destek Merkezleri veya LSU (Logo Sistem Uzmanı) sertifikalı eğitim uzmanı bulunan Yetkili Satıcılar verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair Logo, kesinlikle hiç bir güvence vermez.

Paket İçerikleri:

·            Ticari Set                  : Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Çek/Senet, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Dövizli Hesap Makinesi ve bu bölümlerin tüm yan ürünleri (kullanıcı tanımlı raporlar, aktarımlar, vs).

·            Temel Set                 : Ticari Set + Muhasebe, Muhasebeleştirme.

·            Mali Müşavir             : Muhasebe, Bordro, Sabit Kıymetler, İşletme Defteri , Büro Yönetimi , Beyanname

·            Shop Manager         : Stok (İrsaliye, Sipariş, Seri Lot Takibi, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi , Renk/Beden Matrisi, Barkod Etiketi Tasarımı ve Basımı, Görsel Uyarlama ), Fatura , Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Kampanya, Çek/Senet, Banka ( Kredi Kartı Hesapları, Kasa, Döviz Kuru Takibi), LPOS ( Hızlı satış penceresi ) ,Dövizli Hesap Makinesi ve bu bölümlerin tüm yan ürünleri (kullanıcı tanımlı raporlar, aktarımlar, vs)

·            Hotel Manager         : Rezervasyon,  Acenta takibi,  Müşteri Folyosu,  Fatura, Gelir Merkezleri,  Oda Tablosu,  EGM Kimiik Bildirimi,  Tesis, müşteriler ve acentalar ile ilgili analiz ve raporlar

·            Logo Alınteri            : Stok (İrsaliye, Sipariş), Fatura, Cari Hesap, Çek/Senet, Banka, Kasa, Hesap Makinesi, Muhasebe, Muhasebe Entegrasyonu.